Welkom

Hartelijk welkom op website van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Roodeschool. We nodigen iedereen uit om eens een kijkje te nemen op deze site. Er staat informatie op voor mensen die lid zijn van de gemeente maar ook voor andere belangstellenden.
 
Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij zijn woord (de bijbel), Jezus Christus staat hierbij centraal. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen. Ook u bent van harte uitgenodigd om deze erediensten bij te wonen. Ook zijn er tal van andere activiteiten waarbij u hartelijk welkom bent.
 
Bent u op zoek naar God en wilt u weten wie Jezus is? Kijk dan eens rond op de volgende site www.ikzoekgod.nl Daarin wordt heel duidelijk uitgelegd dat God ook naar ons op zoek is en om ons geeft!
 
Als u meer informatie wilt, of eens met iemand wil praten, dan kunt u contact met ons opnemen.