Erediensten

Kerkgebouw
Hooilandseweg 82
9983 PG Roodeschool
Tel: 0596 516041
kostergkvroodeschool@gmail.com

 
Scriba
mw. G. van der Ploeg
scriba@gkvroodeschool.nl

Beamteam
Presentaties en zaken voor de beamer
beamteamroodeschool@gmail.com
 

Website         

website@gkvroodeschool.nl


Diaconie
diaconie@gkvroodeschool.nl
Contactpersoon is dhr. M. Terpstra
 
Kerkenraad 
Contactpersoon
Predikant H. Wijnalda
Tel: 0596 567028
h.wijnalda@gkv.nl