NGK Roodeschool
Hoopvol onderweg in Gods wereld

Kerkgebouw
Hooilandseweg 82
9983 PG Roodeschool
Tel: 0596 516041
koster@ngkroodeschool.nl

 
Scriba
mw. G. van der Ploeg
scriba@ngkroodeschool.nl

Beamteam
beamteamroodeschool@gmail.com
 

Diaconie

Contactpersoon is dhr. M. Terpstra
diaconie@ngkroodeschool.nl

 

Kerkenraad 

Contactpersoon
Predikant H. Wijnalda
Tel: 0596 567028
h.wijnalda@ngk.nl