NGK Roodeschool
Hoopvol onderweg in Gods wereld

Kerkgebouw
Hooilandseweg 82
9983 PG Roodeschool
Tel: 0596 516041
kostergkvroodeschool@gmail.com

 
Scriba
mw. G. van der Ploeg
scriba@gkvroodeschool.nl

Beamteam
beamteamroodeschool@gmail.com
 

 Diaconie

 diaconie@gkvroodeschool.nl    (Contactpersoon is dhr. M. Terpstra)

Kerkenraad 

Contactpersoon
Predikant H. Wijnalda
Tel: 0596 567028
h.wijnalda@ngk.nl