ochtenddienst


Voorganger deze dienst is Jan v.d. Ploeg


Votum

Zegengroet

Zingen : GK250

Gebed

Zingen: LB 1005

Lezen uit de bijbel: Deuteronomium 3: 23-29 en 34:1-12, 2 Korintiërs 4: 16-18

Zingen: Sela - Het Woord van God brengt goede vruchten voort.

Preek over Deuteronomium 34

Zingen: Sela - God is overal

Tien woorden van het verbond

Psalm 25

Zingen GK 211

Dank en voorbede

Aandacht voor de collecte

Zingen: Sela - Een toekomst vol van hoop

Zegen


_____________________________________________________________________________________________________

middagdienst

Voorganger deze dienst is ds. C. van Dusseldorp


Votum

Zegengroet

Zingen: Opwekking 464

Gebed

Lezen uit de bijbel: Exodus 18: 1-12 en Efeziërs 2: 13-22

Zingen: Psalm 133

Preek over Exodus 18: 1-12

Zingen LB 971

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 58

Zegen