Morgendienst


Voorganger deze dienst is ds. H. Wijnalda


1e advent

Aansteken kaars

LB 461: 1, 2 (wij wachten op de Koning)

Stilte 

Votum

Zegengroet

Psalm 80: 1, 2

Lezen van de geboden

LB 441: 3, 5, 10 (wat hebt U opgegeven)

Gebed

Lezen uit de bijbel: Micha 4: 1-8

Psalm 72: 2, 6, 7

Kindermoment

Preek 

LB 1009: 1, 2, 3 (O lieve Heer, geef vrede)

Voorbede

Viering Heilig Avondmaal (lezen avondmaalsformulier 3)

LB 442: 1, 2, (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)

Tussen brood en wijn lezen we Titus 2: 11-14

Collecte

LB 451: 1, 3, 4 (Richt op uw macht, o Here der heerscharen)

Zegen + gezongen amen


__________________________________________________

middagdienst


Voorganger deze dienst is ds. J.E. Kramer


Stilte

Votum 

Zegengroet

Opw. 715 (wat hou ik van uw huis)

Gebed

Psalm 116: 1, 10

Lezen uit de bijbel: Johannes 21: 1-19

LB 939: 1, 2, 3, 4

Preek 

Opw. 460 of 580

Geloofsbelijdenis

Psalm 18: 1, 9 

Gebed 

Collecte

Gez. 233 (2x) (Jezus vol liefde)

Zegen + gezongen amen