Voorganger deze dienst is ds. H. Venema


Votum en Groet

Zingen: psalm 84: 1, 2, 5, 6

Gods verbond

Zingen: opwekking 311

Gebed

Lezen uit de bijbel: Hebreeën 11: 1 en 8:16

Zingen: liedboek 805

Preek: Hebreeën 11: 1

Zingen: Psalm 105: 2, 5

Gebed

Aandacht voor de collecte

Zingen: GK06 gezang 118

Zegen


_____________________________________________________________________________________________________


Voorganger deze dienst is br. Sjawin vd Weij


Votum en Groet

Zingen: Psalm 116: 1, 3, 7

Gebed

Lezen uit de bijbel: Johannes 1: 29-42

Zingen: liedboek 939

Preek over Johannes 1: 38

Zingen: liedboek 835: 1, 2

Geloofsbelijdenis GK 177

Gebed

Aandacht voor de collecte

Zingen: opwekking 710

Zegen