NGK Roodeschool
Hoopvol onderweg in Gods wereld


 

De voorganger tijdens de ochtenddienst is ds. H. (Harm) Wijnalda. Dienstdoende
ouderling is Sjawin van der Weij, en hij verzorgt ook de lezingen. Organist is Marcel
Dijkstra. 
De collecten zijn bestemd voor de diaconie en het bouwfonds.


votum
zegengroet
zingen Ps. 8a: 1, 3, 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam)
lezing van de geboden
zingen GK 168: 1, 2, 3, 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
gebed
Bijbellezing Romeinen 2: 1-16; 5: 1-11
zingen GK 213: 1, 2, 3 (Eigen roem is uitgesloten)
preek over Romeinen 5: 1
zingen GK 218: 1, 2 (Lof aan Gods Zoon, die als het Lam)
Viering Heilige Avondmaal
lezen avondmaalsformulier 5
geloofsbelijdenis van Nicea
zingen LB 885 (Groot is uw trouw, o Heer)
collecte
zingen LB 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God)
zegen


_________________________________________________________________________________________________________________________________

De voorganger tijdens de middagdienst is ds. C. (Christiaan) Kanis, predikant van de
NGK Loppersum. Sjawin vd Weij is de dienstdoende ouderling en hij verzorgt ook de
lezingen. Organist is Rob Knot. 

De collecten zijn bestemd voor Zuid-Afrika Mission en het bouwfonds.
Tijdens deze dienst zal er ook een (korte) presentatie gehouden worden door ds.
Sibanyoni over het werk in het zendingsgebied in Zuid-Afrika. Hij zal iets vertellen
over het project ‘Nakekela’, welke wij als kerken in Groningen en Friesland via Zuid
Afrika Mission ondersteunen.


Liturgie:
Mededelingen kerkenraad
Votum en vredegroet
Zingen: NLB 705: 1,2, 3, 4 (ere zij aan God de Vader) 2e en 3e
vers in het Engels
Gebed
Lezen: Mattheus 25: 31-40
Zingen: We are one in the spirit
Presentatie gast Augustus Sibanyoni
Zingen: NLB 886 (Abba Vader) eerst in Nederlands, daarna in het Engels
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: GK 177: 1, 4 (Heer, U bent mijn leven)
Gebed
collecte
Zingen: psalm 146: 1, 5 (Ik wil zingen al mijn dagen) vers 5 in het Engels
Zegen