Liturgie voor zondagmorgen  (Live-uitzending te zien via kerkdienstgemist.nl)


Voorganger deze dienst is ds. L.G. BoonstraStiltemoment

Votum

Zegengroet

Luisterlied Psalm 110: 1, 2

Lezen van de geboden

Luisterlied LB 117:1, 5, 6

Gebed

Lezen uit de bijbel: Filippenzen 2:1-11

Luisterlied Opwekking 268

Preek over Filippenzen 2:10 en 11

Luisterlied GK gezang 111

Dankgebed

Aandacht voor de collecte

Apostolische geloofsbelijdenis

Luisterlied (Hard geslagen, vastgenageld,  Sela)

Zegen
  -----------------------------------------------------------------------------------------