NGK Roodeschool
Hoopvol onderweg in Gods wereld

Kanselbrief voor zondag 16 juni 2024,


Voorganger: Klaas Krijgsheld
Ouderling van dienst: Patriek Knot
Lezingen: Patriek Knot
Organist: Marcel Dijkstra
Collecten: 1e Kerk – 2
e Bouwfonds
Welkom
Moment van stilte
Votum en zegengroet
Psalm 146 : 1,3
Opwekking 623
Lezen > Matteus 5 : 1 – 16
Gebed
Lezen > 1 Petrus 3 : 8 – 17
Lied: God regeert in dit huis
Preek over 1 Petr. 3 : 15
GK 249 : 1,3,5
Voorbeden en dankgebed
Collecte
LB 293 : 1 – 4
Zegen (gesproken amen)
Lied: Praise


Middagdienstdienst

Voorganger: ds. Lieuwe Boonstra
Ouderling van dienst: Patriek Knot
Lezingen: Patriek Knot
Organist: Eddy Mul
Collecten: 1e Kerk – 2
e Bouwfonds
Welkom
Moment van stilte
Votum en zegengroet
Psalm 146: 1, 2 en 8.
Gebed
Lezen > Genesis 37: 1-11. (tekst vers 1-4)
GK 4: 1 en 2..
Preek
GK 166: 1 en 2.
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Opwekking 642.
Zegen – (amenlied GK 186)