Ochtenddienst


Voorganger deze dienst is student P. Zuidema


Votum en vredegroet

Psalm 98: 1, 2

Gebed om de opening van het Woord

Psalm 99: 1, 5, 8

Lezen uit de bijbel: Exodus 25:10-22 Hebreeën 4: 14-5:10

Gezang 218

Preek over Hebreeen 4:14-16

Opwekking 428

De Wet

NLB 705

Dankzegging en voorbede

Collecte

Psalm 68: 8

Zegen+ gezongen amen

____________________________________________________________________________________________

Middagdienst


Voorganger deze dienst is d.s. H. Wijnalda


Votum

Zegengroet

LB 405: 1, 2, 3, 4

Gebed

Bijbellezing 1 Samuel 4: 1-12 en 5: 1-5

Psalm 78: 16, 17, 1

Preek over Gewone Catechismus vr & antw. 67, 68

GK 253: 1, 3, 5, 7

Geloofsbelijdenis GK 175a

Gebed

Collecte

Psalm 138: 1, 3

Zegen + gezongen amen