Erediensten


De voorganger in de ochtenddienst is ds. H.J.J. (Erik) Pomp, predikant van de GKv te Aduard.
Dienstdoende ouderling is Patriek Knot. De lezingen worden verzorgd door Joop/Ria vd Akker, en
de organist is Marcel Dijkstra. De collecten zijn bestemd voor de theologische universiteit en het
bouwfonds.


Liturgie:
Votum
zegen
Ps 149: 1, 2 (Halleluja Gij volk des heren)
wet
Ps 25: 2, 6 (Heer, wijs mij toch zelf de wegen)
Gebed
L. Jesaja 61
Lucas 4: 14-21
Ps 72: 1, 2, 10
Preek
Lb 530: 1, 2, 3, 4 (De Geest des heren is op Hem)
Gebed
Collecte
Gez. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser)


De voorganger tijdens de middagdienst is ds. H. (Hedzer) Zeilstra, emeritus predikant van de GKv
Zuidbroek. Dienstdoende ouderling is Mark Knot. De lezingen worden verzorgd door Joop/Ria vd
Akker. Organist is Eddy Mul. De collecten zijn bestemd voor de theologische universiteit en het
bouwfonds.


Liturgie:
 
 Votum en zegengroet
 Liedboek 435, 1, 2 Heft op uw hoofden, poorten wijd
 Gebed
 Marcus 12, 1-12
 Psalm 118, 8, 9
 Marcus 12, 13-17
 Preek
 GKB 2006 Gezang 89, 2, 4 Gij o Jezus hebt gedragen
 Geloofsbelijdenis
 Opwekking 44 Geprezen zij de Heer
 Gebed
 Collecte
 Opwekking 311, 1, 3, 4 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
 Zegen