Ochtend

Voorganger deze dienst is ds. Harm  Wijnalda


Votum

Zegengroet

Luisterlied LB 433

Verootmoediging Psalmen van nu: Pslam 130

Gebed

Lezen uit de bijbel; Psalm 85

Orgelspel; Psalm 85

preek over Marcus 13: 32-37

Luisterlied LB 439

Voorbede

Collecte

Luisterlied LB 441: 1, 10

Zegen
  -----------------------------------------------------------------------------------------

Middag


Voorganger deze dienst is Mark Knot


Votum / Zegengroet

Luisterlied; Mijn toevlucht

Gebed

Lezen uit de bijbel: Lucas 1: 5-25

Luisteren naar muziekstuk, gespeeld door Eddy Mul

Tekst voor de preek; Lucas 1: 18-20

Preek

Luisteren naar muziekstuk, gespeeld door Eddy Mul

Geloofsbelijdenis

Luisterlied: Lied van verwachting

Gebed

Aandacht voor de collecte

Luisterlied LB 439

Zegen