Ochtenddienst 


Voorganger deze dienst is ds. H Wijnalda


 Votum

Zegengroet

P

__________________________________________________

Middagdienst


Voorganger deze dienst is ds. S.D. HeijVotum

Vredegroet

Psalm 47: 1, 4

Gebed

Psalm 8: 2, 3, 4

Lezen HC 39

Psalm 6: 1, 6

Kindermoment

Lezen uit de bijbel; Matteüs 12: 46-50

Preek

GKB 107: 1, 2, 3, 4

Dankzegging en voorbede

Geloofsbelijdenis GKB 179b

Collecte

Psalm 33:1, 2

Zegen + gezongen amen