 

 

De voorganger deze dienst is ds. Harm Wijnalda

  


votum
zegengroet
zingen Ps. 118: 1, 5, 10
lezing van de geboden
zingen Ps. 19: 3, 6
gebed
Bijbellezing Psalm 150
zingen LB 314: 1, 2, 3 (Here Jezus, om uw Woord)
preek over Psalm 150
zingen LB 150a (Geprezen zij God)
voorbede
collecte
zingen Ps. 103: 1, 5, 9
zegen_____________________________________________________________________________________________________

Voorganger deze dienst is Sjawin v.d. Weij


 Votum en groet
Zingen GK Gezang 163 - Dit huis, een herberg onderweg
Gebed
GK 64/Opw 058 – Vrede zij U
Lezen Mattheüs 5: 13-16 en Mattheüs 28: 16-20
Zingen: Vertel het aan de mensen
Lezen Lucas 10: 1-11
LB 435 – Hef op uw hoofden, poorten wijd
Tekst Lucas 10: 2
Preek
Zingen ook als belijdenis GK Gezang 177 (Heer u bent mijn leven, de grond waarop ik sta)
Gebed
Collecte
LB 425 – Vervuld van Uw zegen
Zegen