NGK Roodeschool
Hoopvol onderweg in Gods wereld

Wat wij geloven

Vanaf het eerste begin van de christelijke kerk hebben christenen nagedacht en met elkaar gesproken over de boodschap van de bijbel. Waar staan we voor? Wat is het belangrijkste om door te geven aan onze kinderen en aan andere mensen?

Wij geloven dat God iets heel bijzonders heeft gedaan voor ons als mensen hier op aarde. Hij heeft zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd. Dit was nodig, omdat wij al snel tegen God, onze schepper hebben gekozen, waardoor de relatie tussen God en ons verstoord is geraakt. Wij geloven ook dat God deze aarde heeft gemaakt. Daarbij heeft hij ook de mensen gemaakt om op deze aarde te wonen. Deze mensen gaf hij een eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om keuzes te maken. De eerste mensen hebben al snel tegen God gekozen.

Wij geloven dat God deze aarde heeft gemaakt

Nadat de mensen deze keus tegen God hadden gemaakt, kwam de zonde in de wereld. En daarmee ook pijn en verdriet. En ondanks onze keus tegen God, bleef God toch altijd om ons geven en om de aarde die Hij gemaakt had. Hij heeft daarom direct na de zondeval beloofd, deze verstoorde relatie tussen Hem en ons, weer goed te maken. Hij wil ook de straf, die bij de keuze tegen Hem hoort, van ons wegnemen.En daarom heeft Hij zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd. Hij heeft als Onschuldige, de straf die door ons verdiend was, op zich genomen en voor ons gedragen. Hij is daarom gestorven aan het kruis. En na drie dagen is Hij ook opgestaan uit de dood. Iets wat wij als mensen nooit zouden hebben gekund, namelijk de dood overwinnen, dat heeft Hij voor ons gedaan. Dit kon Jezus alleen doen, omdat hij de Zoon van God is. En door de dood te overwinnen, heeft Hij ons bevrijd van het kwaad.

Wij vinden in deze God onze kracht en onze hoop! Hij maakt ons leven de moeite waard!

En voor iedereen, die dit gelooft is er een nieuw leven. Eerst een nieuw leven hier op aarde, later een nieuw leven bij God in de hemel. Hier op aarde, omdat Jezus na zijn hemelvaart de Heilige Geest heeft beloofd, die van ons nieuwe en betere mensen wil maken. Na ons leven hier op aarde, belooft Jezus aan alle mensen die in Hem geloven en Hem willen volgen een eeuwig leven bij Hem in de hemel.God heeft dus iets heel bijzonders voor ons gedaan, namelijk de schuld en straf bij ons weggenomen en op zijn enige Zoon gelegd. Hierdoor mogen wij voor eeuwig samen met Hem in de hemel leven. Hij vertelt hier over in de Bijbel. Wij vinden in deze God onze kracht en onze hoop! Hij maakt ons leven de moeite waard.