VIER(de) zondag


Voorganger deze dienst is ds. Harm Wijnalda
Vooraf

Opwekking 757

LB 793: 1, 2, 3

Opwekking 488


Votum

Zegengroet

Opwekking 733

Gebed

Lezen uit de bijbel; 1 Johannes 4 : 7-21

Psalm 145: 2, 3, 5

Preek over 1 Johannes 4: 10

LB 838: 1, 2, 3, 4


Doop Elise Dijkema

Lezen doopformulier 3

Geloofsbelijdenis in wisselzang 

Doop

Zingen Gods zegen voor jou (Sela)

Dank en voorbede


Collecte

Psalm 103: 3, 5, 9

zegen 

Amenlied LB 425