Gebedsgroep

Samen bidden voor de kerk, het dorp, zieken, onrecht en zoveel meer. Bidden heeft een belangrijke plek in de gemeente maar ook in onze persoonlijke relatie met God. De bijbel staat vol met teksten over bidden. Iedereen is welkom om mee te bidden of in stilte mee te doen.

Colossenzen 4:2
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
Efeziërs 6:18
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bidt voortdurend voor alle heiligen.
2 Korintiërs 9:14
In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest.
Hebreeën 13:18
Bid voor ons (), maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht
Jacobus 5:13
Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.
Romeinen 1:9
God,()is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem.
Filippenzen 1:9
En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt

Zijn er dingen waarvoor u of jullie graag willen dat we bidden?

Bel of mail: 0596-516094 of riaenjoop@home.nl
Van harte welkom aan het Canadawegje 1