Liturgie

Liturgie ochtenddienst
 
Voorganger deze dienst is ds. H. Vennema
 
 Votum en groet
 LB 217: 1, 2, 3, 4
 Verbondsvernieuwing
 LB 217: 5
 Gebed
 Bijbellezing: Spreuken 12
 Psalm 84: 3, 4
 Preek over spreuken 12: 28
 LB 18: 1, 9
 Gebed
 Collecten
 LB 913: 1, 2, 3, 4
Zegen + gezongen amen
 
_____________________________________________________________________________
Liturgie middagdienst
 
Voorganger deze dienst is ds. L. Boonstra
 
 Votum en groet
 Psalm 84: 1, 2
 Gebed
 Bijbellezing; Lucas 4: 14-30
 Psalm 11: 1, 2, 3
 Preek over HC zondag 25
 Gezang 139: 1, 4, 5
 Apostolische Geloofsbelijdenis
 Dankgebed
 Collecten
 Gezang 477: 1, 2
 Zegen + gezongen amen