Erediensten

 
Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren. 
  


Zondag 21 april 2019 (Pasen)

09.30 uur ds. H. Wijnalda 

14.30 uur ds. A.J. Minnema (Baflo)

1e coll. Mission Zuid Afrika;  2e coll. bouwfonds