Erediensten

 
Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren. 
 
   



    

 

zondag 17 febr. 2019

09.30 uur ds. H. Venema (emeritus, Onnen) 

14.30 uur ds. T.P. Nap (Drachten-Oost) 

1e coll. Mission (zending)  Zuid-Afrika; 

2e coll. bouwfonds 

 

zondag 24 febr. 2019

09.30 uur ds. C. van der Leest (emeritus, Groningen-Oost) 

14.30 uur ds. A. Krijgsheld (Ureterp) 

1e coll. Theologische Universiteit, Kampen; 

2e coll. bouwfonds 

 

zondag 3 maart 2019

09.30 uur ds. H. Wijnalda 

14.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn (Uhm) 

1e coll. kerk; 

2e coll. bouwfonds