Erediensten


Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren.


 


 


 

Zondag 18 nov 2018

09.30 ds. H. Venema 

14.30 ds L.G. Boonstra

1e coll. studentenpastoraat Groningen 

2e coll. bouwfonds

 

 

Zondag 25 nov. 2018

09.30  ds. H. Wijnalda

14.30  ds. L.S.K. Hoogendoorn

1e coll.Mission (Zuid Afrika)

2e coll. bouwfonds