Erediensten

 
Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren. 

 

 zondag 16 juni 2019

09.30 uur ds. H. Wijnalda (viering H.A.)

14.30 uur ds. J.M. Beute (Leens, Dankzegging)

1e coll. diaconie;  2e coll. bouwfonds

 


 

zondag 23 juni 2019

09.30 uur ds. C. van der Leest (emeritus, Groningen-Oost)

14.30 uur ds. L.J. Joosse (emeritus, Groningen-Noordwest)

1e coll. Mission (zending) Zuid-Afrika;  2e coll. bouwfonds