Erediensten

 
Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren. 
 
 
 

 

Zondag 16 dec. 2018             

09.30 uur        ds. H. Wijnalda

14.30 uur        ds. L.S.K. Hoogendoorn (Uhm)

1e coll. Theol. Universiteit;   2e coll. bouwfonds

 

Zondag 23 dec. 2018             

09.30 uur        ds. H. Wijnalda

14.30 uur        ds. J. van der Wal (Appingedam)

1e coll. kerk;   2e coll. bouwfonds