Hoop en vrijheid

De blijde boodschap is dat God van jou houdt ! En Hij wil dat het weer goed komt tussen Hem en jou. Zijn wil is dat je weer in vrijheid kan gaan leven. God houdt van je, en dat is onze hoop. 

Houd die gedachte vast, als je nu gevangen bent. Als je gevangen bent en niet los kan komen, ondanks vele pogingen. Houd hoop op de Heer. Als je gevangen bent in verslaving van drugs, seks, gokken, porno, roken, eten, agressie en nog zoveel meer. 

God is een God van vandaag. Hij wil je vandaag al vrijmaken. In de  bijbel (2 Timoteüs 2 vers 25b) staat : Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen. 

Ben jij er ook zo één ? Heb je ook al zo vaak geprobeerd los te komen, maar het lukt maar niet ? Elke keer val je weer ? 
En schrale troost : je bent niet alleen in je schaamte en lijden 
Een veel betere troost : God wil je vrij maken 

Het belangrijkste dat je moet doen : Schreeuw het uit naar Jezus. Bid Hem om hulp. Hij zal je helpen en leiden. 

Wij willen je er ontzettend graag mee helpen. We weten waar je door heen gaat, omdat we zelf ook vast zaten. 

Wij willen dat doen zoals geschreven in Jakobus 16 vers 5 : Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 

Bel of mail ons, zodat je de vrijheid tegemoet kan! Wij zullen naar je luisteren. En voor je bidden. Je hoeft het niet alleen te doen. De volgende website kan je ook helpen: http://old.settingcaptivesfree.com/home/index_dutch.php 

Een van de betere internet filters : http://www.filternet.nl