Gebedsgroep

Bidden

Is samen bidden goed?
Is aanhoudend bidden belangrijk?
Is voor elkaar bidden nodig?
Lees onderstaande Bijbelteksten eens.

Colossenzen 4:2
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
Efeziërs 6:18
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bidt voortdurend voor alle heiligen.
2 Korintiërs 9:14
In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest.
Hebreeën 13:18
Bid voor ons (), maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht
Jacobus 5:13
Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.
Romeinen 1:9
God,()is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem.
Filippenzen 1:9
En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt

Zijn er dingen waarvoor u of jullie graag willen dat we bidden?
Bel of mail: 0596-516094 of riaenjoop@home.nl
Vindt u, vinden jullie hardop bidden moeilijk, meeluisteren met de gebeden is ook bidden.
Reageren? Bel, mail of kom langs!
Van harte welkom aan het Canadawegje 1

 

We nodigen u uit om samen met ons te bidden
Bel ons voor de eerst volgende mogelijkheid