Liturgie

 
Morgendienst
 
Voorganger deze dienst is ds. A.J. Minnema

 
 Votum en zegengroet
 
 LB 513: 1, 2, 3, 4
 
 De tien woorden
 
 Psalm 19: 3, 4
 
 Gebed
 
 1e Lezing uit de bijbel; Mattheüs 5: 1-12
 
 Psalm 121: 1, 2, 3, 4
 
 2e Lezing uit de bijbel; Matteus 6: 25-34
 
 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (OGK)
 
 Preek
 
 LB 905: 1, 2, 3, 4
 
 Gebed
 
 Collecte
 
 Psalm 145: 1, 4, 5
 
 Zegen + gezongen amen
 
_____________________________________________________________________________
 
 Middagdienst
 
Voorganger deze dienst is ds. H. Wijnalda
 
 
 Votum
 
 Zegengroet
 
 Psalm 100: 1, 2, 3, 4
 
 Gebed
 
 Bijbelezing; Genesis 2: 18-24
 
 Matteüs 19: 3-19
 
 LB 793: 1, 2, 3
 
 Preek over Genesis 2: 24
 
 Psalm 85: 1, 2, 3 (NPB)
 
 Gebed
 
 Geloofsbelijdenis GK 177
 
 Collecte
 
 GK 238: 1, 2, 3
 
 Zegen + gezongen amen