Liturgie

Ochtenddienst
 
Voorganger deze dienst is ds. P. Drost
 

 Votum
 
 Zegengroet
 
 Psalm 116: 1, 4, 9, 10
 
 Lezen van de geboden
 
 Psalm 79: 3, 5
 
 Gebed
 
 Lezen uit de bijbel: Johannes 21: 15-25
 
 LB 23b: 1, 2, 5
 
 Preek over Johannes 21: 15-19 (aangenomen door Jezus) 
 
 LvK 473: 1, 5v, 6m, 7v, 8m, 10
 
 Gebed
 
 Collecte
 
 Opwekking 392
 
 Zegen + gezongen amen
 
______________________________________________________________________________
 
Middagdienst
 
Voorganger deze dienst is ds. H. Wijnalda
 
 
 Stilte
 
 Opwekking 599 (kom tot de Vader)
 
 Votum en Groet (Sela)
 
 Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)
 
 GK 239 in canon  ('k stel mijn vertrouwen)
 
 Gebed
 
 Lezen uit de bijbel: Matteüs 14: 22-33
 
 Psalm 139: 1, 3, 4, 7 (begeleid door Eline Dam op orgel)
 
 Preek
 
 Opwekking 789 (lopen op het water)
 
 Geloofsbelijdenis  God zegt: Liefdesbrief
 
 Geloofsbelijdenis Wij zeggen: GK 177 (Heer U bent mijn leven)
 
 Gerlissa Dam zingt lied
 
 Belijdenis en doop
 
 Lezen doopformulier voor volwassenen
 
 Vragen formulier voor openbare geloofsbelijdenis
 
 Na de doop zingen: Gods zegen voor jou (Sela)
 
 Gebed
 
 Opwekking 574 (Groot is Hij)
 
 Zingen: Jezus overwinnaar (Ryer)
 
 Collecte (opwekking 818 (op die dag) door Gerlissa Dam begeleid
 
 Opwekking 764 (Zegenkroon)
 
 Zegen + gezongen amen