Liturgie

Ochtenddienst
 
Voorganger deze dienst is d.s. H. Wijnalda
 
 
 Votum
 
 Zegengroet
 
 LB 314: 1, 3
 
 Lezen van de geboden
 
 Psalm 25: 1, 2, 3
 
 Gebed
 
 Lezen uit de bijbel; Lucas 9: 28-36
 
 Psalm 27: 3, 4
 
 Kindermoment
 
 Preek over Lucas 9: 32
 
 LB 653: 1, 4, 7
 
 Doop van Jens William Dijkstra
 
 Lezen doopformulier 3
 
 Zingen na gebed; Doop van Sela
 
 Zingen na de doop; LB 348: 6, 9
 
 Voorbede
 
 Collecte
 
 LB 906: 1, 6, 8
 
 Zegen + gezongen amen
 
______________________________________________________________________________
 
Middagdienst
 
Voorganger deze dienst is ds. A.J. Minnema
 
 
 
 Votum
 
 Vredegroet
 
 Psalm 104: 1, 7, 8
 
 Lezen uit de bijbel; Deuteronomium 11: 1-21
 
 LB 678: 1, 2, 3, 4, 9
 
 Preek over Zacharia 10: 1, 2
 
 LB 978: 1, 2, 3, 4
 
 Geloofsbelijdenis
 
 LB 995: 1, 2
 
 Gebed
 
 Collecte
 
 Psalm 147: 1, 6, 7
 
 Zegen + gezongen amen