Avondmaal

Heilig avondmaal is een viering ter nagedachtenis van Jezus. Jezus vierde met Zijn leerlingen de nacht voor Zijn sterven het pesachmaal, een Joods feest. Tijdens die maaltijd brak Jezus het brood, als teken van Zijn lichaam wat gebroken zou worden. En schonk Hij de beker, als teken voor Zijn bloed dat zou vloeien. Het was dus een vooraf-aankondiging van wat komen zou, namelijk Zijn kruisiging. Jezus zei dat wij die maaltijd moesten blijven herhalen tot Zijn gedachtenis.