Liturgie

Liturgie zondagmorgen


Voorganger deze dienst is ds. H. Wijnalda

Votum
Groet
Psalm 8: 1, 2, 6
Lezen van de geboden
Psalm 19: 2, 3 nieuwe psalmberijming
Gebed
Lezen uit de bijbel: Nahum 1: 1-2:3
Psalm 76: 3, 4
Preek over Nahum 1: 3a
Psalm 97: 1, 2, 4
Voorbede
Collecte
Psalm 138: 1, 2, 3 nieuwe psalmberijming
Zegen + gezongen amen

______________________________________________________________________
Liturgie zondagmiddag

Voorganger deze dienst is ds. W. Jagersma

Votum
Groet
Psalm 25: 1, 2
Gebed
Lezen uit de bijbel: 2 Timoteus 4: 1-22
Psalm 62: 1, 6
Preek
Gezang 300: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis NLB 939
Gebed
Collecte
Gezang 165
Zegen + gezongen amen