Liturgie

Liturgie morgendienst

Voorganger deze dienst is d.s. H. Wijnalda

 
01   Votum
02   Zegengroet
03   Psalm 43: 1, 3, 5
04   Lezen van de geboden
05   Psalm 51: 3, 4 NB
06   Gebed
07   Bijbellezing psalm 51
08   Bijbellezing Johannes 12: 20-33
09   Psalm 119: 7, 12, 14
10   Kindermoment
11   Preek over Johannes 12:25
12   LB 902: 2, 3
13   Voorbede
14   Collecte
15   Psalm 25: 6, 7
16   Zegen + gezongen amen

_____________________________________________________________________
Liturgie middagdienst

Voorganger deze dienst is d.s. A.G. Bruijn


01   Votum
02   Zegengroet
03   Psalm 113: 1, 2
04   Gebed
05   Lezen uit de bijbel Johannes 3: 1-21
06   Psalm 2: 2
07   Lezen zondag 13 en 14 HC
08   Gezang 47: 1, 2, 6
09   Preek
10   LB 476 :1, 2, 4
11   Geloofsbelijdenis gezang 179a
12   Gebed
13   Collecte
14   Gezang 145: 1, 2, 4
15   Zegen + gezongen amen