Liturgie

Liturgie morgendienst  12-08-2018

 
 

Voorganger deze dienst is br. M. Knot

 
Votum en Groet
Gez. 171: 1, 2, 3 (wees stil voor het aangezicht van God)
Lezen van de wet
Opwekking kids 69 (uw woord is een lamp voor mijn voet)
Gebed 
 Lezen uit de bijbel: Deuteronomium 18: 18-22
Psalm 12: 4
Lezen uit de bijbel: 1 Samuel 3:1-4:1a
NLB 317 (Grote God, Gij hebt het zwijgen)
Tekst voor de preek is 1 Samuel 3:1-4:1a
NLB 944 (OHeer, verberg U niet voor mij)
Dankgebed en voorbede
Collecte
NLB 894 (Wanneer ik zoek naar woorden)
Zegen + gezongen amen 
 
Thema
God laat van zich horen
1 Waar zijn de woorden van de Heer?
2 Hier is de Heer die spreekt
3 God spreekt zijn oordeel over het huis van Eli
4 God spreekt via zijn profeet Samuel
 
__________________________________________________________________________________________
 Liturgie avonddienst 12-08-2018
 
 
 
Voorganger deze dienst is ds. T. Dijkema
 
 
Votum en Groet
LB gezang 632
Gebed
Bijbellezen: Handelingen 21: 27-36
Psalm 119: 16, 18, 19
Preek gaat over Handelingen 22: 30-23:11
LB gezang 642: 1, 2, 4, 5
Twaalf artikelen: over God de Vader (gesproken)
Zingen gezang 176: 2, 3, 4 (k'geloof in God de zoon)
Twaalf artikelen: over God de Heilige Geest (gesproken)
Gebed
Collecte
LB gezang 634 (U zij de glorie)
Zegen + gezongen amen