Liturgie

Liturgie morgendienst 


Voorganger deze dienst is ds. H. Wijnalda


Votum
Zegengroet
Psalm 121: 1, 2, 3, 4
Lezen van de geboden
Psalm 32: 1, 5
Gebed
Samenvatting Job 3 t/m 9
Bijbellezing Job 10 en Psalm 77
Psalm 143: 1, 4, 6
Preek over Job 10: 4
Psalm 43: 2, 3, 5
Voorbede
Collecte
LB 905: 1, 3
Zegen + gezongen amen

______________________________________________________________________

Liturgie middagdienst

Voorganger deze dienst is ds. L.S.K. Hoogendoorn


Votum
Groet
Psalm 63: 1, 2
Gebed
Bijbellezen: Psalm 42 en 43
Psalm 143: 6, 8
Preek over Psalm 42: 2-3 (Verlangen)
GK 158: 1
Geloofsbelijdenis opwekking 347
Gebed
Collecte
LB 425
Zegen + gezongen amen