Liturgie

Liturgie ochtenddienst


Voorganger deze dienst is d.s. A.G. Bruijn 


   Stil gebed
   Votum en zegengroet
   Psalm 111: 1, 2, 6
   Wet
   Psalm 90: 1, 8
   Gebed
   Bijbellezing; Johannes 20: 19-31
   LB 103a: 1, 4
   Bijbellezing; Johannes 21: 20-25
   LB 115: 2
   Tekst voor de preek; Johannes 21: 24, 25
   Gez. 118: 1, 2, 3
   Gebed
   Collecte
   Psalm 146: 1,4, 8 
 
   Zegen + gezongen amen

________________________________________________________________________

Liturgie middagdienst

Voorganger in deze dienst is d.s. H. Wijnalda


   Votum
   Zegengroet
   GK 160: 1, 2
   Gebed
   Bijbellezing; 1 Petrus 5: 8-11  1 KorinthiŽrs 10: 12-13
   GK 142: 1, 2, 3, 4
   Preek over HC 16 vr en ant 44
   LB 675: 2
   Geloofsbelijdenis berijming op melodie LVK 114
   Gebed
   Collecte
   Psalm 27: 1, 2,
   Zegen + gezongen amen