Erediensten

Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren.

  

 

Zondag 12 augustus 2018

09.30 uur            Leesdienst br. Mark Knot

19.00 uur            Leesdienst ds. T Dijkema

1e coll. Mission (zending Zuid Afrika); 2e coll. bouwfonds