Erediensten

Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren.
 

 


  
zondag 17 juni 2018

09.30 uur ds. H. Wijnalda 

14.30 uurds. L.S.K. Hoogendoorn (Uhm) 

1e coll. kerk;   2e coll. bouwfonds


Zondag 24 juni 2018

09.30 uur ds. H. Wijnalda 

14.30 uurds. A.G. Bruijn (Uithuizen) 
1e coll. Mission (zending) ZuidAfrika; 2e coll. bouwfonds 
 
Zondag 1 juli 2018

09.30 uur ds. H. Wijnalda 

14.30 uurds. J.M. Beute (Leens) 

1e coll. steun aan missionaire projecten;  2e coll. bouwfonds