Erediensten

Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren.
 
 
 

zondag 22 april 2018               

09.30 uur         leesdienst (Eisso Geertsema) 

14.30 uur         ds. H. Wijnalda

1e coll. kerk  2e coll. bouwfonds

 

zondag 29 april 2018               

09.30 uur         student P. Zuidema (Leek)

14.30 uur         ds. H. Wijnalda

1e coll. Theol. Universiteit;  2e coll. bouwfonds