Erediensten


Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren.

    

 

Zondag 14 oktober

09:30 uur        ds. S.D. Heij

14:30 uur        ds. H. Wijnalda

1e coll. Mission Zuid Afrika  2e coll. Bouwfonds 

 

 

Zondag 21 oktober 

             

09.30 uur        ds. A.G. Bruijn (Uithuizen)

14.30 uur        ds. H. Wijnalda

1ecoll. Theol. Universiteit;   2ecoll. bouwfonds

 

Zondag 28 oktober

             

09.30 uur         leesdienst (Jan van der Ploeg)

14.30 uur         leesdienst (Mark Knot)

1ecoll. kerk;   2ecoll. bouwfonds