Erediensten

Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren.

 

 

zondag 22 juli 2018               

09.30 uur        ds. J. van der Wal (Appingedam)

14.30 uur        ds. H. Wijnalda

1e coll. kerk; 2e coll. bouwfonds