Erediensten

Elke zondag zijn er erediensten in het kerkgebouw aan de Hooilandseweg 82 te Roodeschool.
U bent van harte welkom deze diensten bij te wonen.
Hieronder volgen de actuele tijden. U kunt ook de erediensten via het internet live meeluisteren
of eerdere diensten beluisteren.
 


Zondag 27 mei 2018              

09.30 uur        ds. H. Wijnald

14.30 uur        ds. J. van der Wal (Appingedam)

1e coll. kerk; 2e coll. bouwfonds

 

Zondag 3 juni 2018                

09.30 uur        ds. H. Venema (verbonden aan Onnen, als schrijver/vertaler LITENDO-zendingsproject)

14.30 uur        ds. L.G. Boonstra (emeritus, Harkstede)

1e coll. Theol. Universiteit; 2e coll. bouwfonds